تابلوی «بحث و جدل در مناسک آیینی» که در فارسی توسط اقای مرتضی حسینی نویسنده کتاب نقاشان بزرگ به توحید ترجمه شده است تابلویی است به سبک فرسک (تابلویی که روی دیوار کشیده شده است) و به سفارش پاپ یولیوس دوم کشیده شده است و از نظر نمادین بسیار جای بحث و بررسی دارد.

nb_pinacoteca_raphael_la_disputa

itle=Disputation of the Sacrament
artist=Raphael
year=1509-1510
type=Fresco
height=500
width=770
city=Vatican City
museum=Apostolic Palace

این تابلو جهت تزیین دیوارهای تالار سیناتورا در کاخ پاپ به همراه 3 تابلوی دیگر که نامهای آنان «مدرسه آتن» …»پارناس» و «کاردینال ویرتوس» میباشد کشیده شده است.

تصور کنید چه هیجان انگیز است در میان این تالار با ارزش ایستادن!!

در این تابلو نقاش تصویری از زمین و اسمان را کشیده است که مسیح را احاطه کرده اند . در سمت چپ او مریم مقدس و در سمت راست او یحیای تعمید دهنده قرار دارد…بد نیست در اینجا یادآوری کنم که در تابلوی بانوی صخره ها که در همین وبلاگ تفسیر شده یحیا باز هم همراه با صلیب کشیده شده و این شباهت قابل توجه است..(بعضی از دوستان استدلال کردن که صلیب باید دست مسیح باشد). همچنین  در ردیف بزرگان کنار مسیح موسی..یعقوب و آدم تصویر شده اند.در تفسیری دیگر آمده است که تصاویر حواریون  است..خداوند در بالای سر مسیح در حالی که جام جهان بین را در دست دارد و در حال حکمرانی تصویر شده است.

Capture

اگر این فرسک زیبا را با خطی عمودی دروسط قطع کنیم در فواصل خط 4 دایره کشیده شده است که دایره اول نماد خداوند است.دایره دوم به صورتی بزرگ و مشعشع در پشت سر عیسی قرار دارد که در زیر پایش پرنده ای که نشان آزادی و صلح است در دایره سوم در حال پرواز است.در کنار این پرنده 4 فرشته 4 انجیل مقدس را حمل میکنند.(اناجیل اربعه).

در قسمت پایین پس منظره ای زمینی قرار دارد که در آن اسقف ها و دانشمندان و دین شناسان دور تا دور میزی قرار گرفته اند که روی آن دایره چهارم که نمادی از مراسم عشای ربانی است قرار دارد..این افراد در حال بحث روی این مراسم هستند(اسم اصلی تابلو را نگاه کنید)

اگر دقت کنید میبینید که افراد در پله های منتهی به میز قرار دارند که نماد  سیر تعالی انسان  به صورت پله پله از دنیا و در نهایت پرواز به اسمانها میباشد.

در پایین پاپ سیکستوس 4 را با لباس طلایی و در پشت سر او دانته آلیگری را میبینیم.که با لباس قرمز پوشانده شده است و نماد بزرگی و اهمیت نویسنده میباشد.و در نهایت در سمت چپ فرد طاس و بیمویی که روی نرده خم شده وصورتش را برگردانده همان نقاش معروف ما رافایل است.

در خاتمه بد نیست نماد یکی از گروه های موسیقی آزادی خواه به نام Dispute که نماد خود را الهام گرفته از این تابلو ساخته اند را ببینیم..همانطور که میبینید آنها مسیحیت را عامل خونهای ریخته شده بسیار ی میدانند..به هر حال صرف نظر از مسایل عقیدتی ببینید.

Disputa_armysatinadojpg

 

ودر نهایت تصویر این تابلو در واتیکان

disputa

————————————————————————————-

منابع

1)نقاشان بزرگ اثر مرتضی حسینی

2)http://www.abcgallery.com/

3)http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/r/raphael/4stanze/1segnatu/2/disputa1.html

4)http://nibiryukov.narod.ru/nb_pinacoteca/nbe_pinacoteca_artists_raphael.htm

5)http://dic.academic.ru/dic.nsf/enwiki/3794496

6)http://www.pbase.com/andrys/image/62100149

7)http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Dispute_du_Saint-Sacrement_(Rapha%C3%ABl)

8)http://www.leninimports.com/raphael_gallery.html

9)http://www.imagekind.com/showartwork.aspx?IMID=NYG_6180