سلام.این وبلاگی خواهد بود از مطالبی که به هر ترتیب روح من را قلقلک میدهد…شاید اینها برای شما هم جالب باشد…بنا ندارم عقایدم را بگویم بلکه فقط مواد خام را مینویسم تا خود قضاوت کنید…نام وبلاگ بر گرفته از شخصیت اصلی کتاب «همه میمیرند» اثر سیمون دوبوار هستش..فوسکا پادشاهی که هیچگاه نمیمیرد اما همیشه آرزوی مرگ میکند