با عرض سلام، احترام و معذرت

علت غیبت در این مدت کسالتی بود که رفع شد

امید که شما دوستان من را بخشیده و بدانید که  گاهی » تصدقت شوم…اینجا به ما خوش نمیگذرد… » … در هر صورت با تشکر از تمام ایمیل های احوالپرسی شما ، امید که به زودی اولین یادداشت را به روز خواهم کرد.

در یکی از سایت های اینترنتی خواندم که میگفت  » عذر تقصیر بنه گر تو خواهر زن مایی…! »

یک نامه ی بی حاشیه

سلامت باشید