مدت ها بود کمبود یک «چیزی» را در دنیای هنر فارسی زبانان حس می کردم. حسی که شاید شما هم با دیدن موارد مشابه آن به زبانهای دیگر حس کرده باشید و آن توضیح و تفسیر تابلوها یا آثار هنری در قالب ویدئو است. ویدئو به نسبت متن قابلیت هضم راحتتری دارد و قشر وسیعتری از مخاطب را تحت پوشش قرار می دهد مثل کودکان . از طرف دیگر ویدئو با هنرهای تجسمی سازگارتر است تا متن، چرا که ما درباره تصویر میخواهیم صحبت کنیم که نیاز به «نشان دادن» تصویر و حرکت دارد.

این اولین قسمت از سری قسمت های » یک شاهکار، یک داستان» است. می دانم که اشکال زیاد دارد، این را هم می دانم که حرفه ای ساخته نشده است اما امیدوارم شما پوزش اینجانب را بابت کاستی های کار بپذیرید.

هدف این است که هر کلیپ با توجه به سرعت پایین اینترنت زیاد طولانی نباشد تا هم امکان دانلود آن وجود داشته باشد و هم خسته کننده نشود. مسلما مدت زمان 4 دقیقه برای توضیح یک تابلو کافی نیست. ولی در صورتی  که  مخاطبان مشکل زیادی برای مشاهده نداشته باشند مدت هر قسمت را به حدود 8 دقیقه افزایش خواهم داد.

لطفا نظرات و پیشنهادات خود را بگویید تا در کارهای آینده از آن استفاده کنم. با تشکر