در حدود 700 سال پیش جهانگردی از ایتالیا ظهور کرد به نام مارکوپولو Marco Polo که می گویند تا چین و ماچین هم رفته است و شگفتیهای زیادی را از دنیا دیده است.  مهم نیست این داستان تا چه حد درست باشد . مهم این است که بر اساس این داستان ، یک نقاش فرانسوی ، حدود 600 سال پیش ، نقاشی ای ترسیم کرده است که در آن نام همیشگی خلیج فارس می درخشد.

عنوان فارسی تابلو :مارکوپولو ، به همراه فیلها و شترهایش از سمت هندوستان به تنگه هرمز در خلیج فارس می رسد

Marco Polo with elephants and camels arriving at Hormuz on the Gulf of Persia from India“ by Boucicaut Master

این نقاش فرانسوی که نقاشی هایش بیشتر برای روایت تاریخی است تا اثری هنری ، نامش Boucicaut Master  است.

نقشه سفر مارکو به صورت زیر بوده است :

Marco Polo's sea voyage aboard a Mongol trade ship from Zaytun (Canton) China, to Hormuz on the Persian Gulf ... 1290's

ممکن است قلعه ای که در تابلو می بینید و در تنگه هرمز واقع شده است همین قلعه ای باشد که به تازگی کشف شده است و خبر آن در این پیوند آمده است.