crudeoil
Title – «Crude Oil»

Material – Acrylic On Canvas
این نقاشی اثر «بنکسی» نقاش معروف و البته نامرئی بریتانیایی است.علت اینکه نامرئی گفتم این بود که این هنرمند تا سال 2008 قبل از اینکه یک نمایشگاه از 100 اثر خود را برگزار کند ناشناس بود و بیشتر آثار او بر روی دیوارها کشیده شده..او با وجود تمام شهرت و محبوبیتی که داشت هویت خود را تا 1 روز قبل از نمایشگاه مخفی نگه داشت(تقریبا 20 سال در اوج شهرت وگمنامی به طور همزمان بود).در این اثر خاص از این هنرمند که من را تحت تاثیر قرار داد و به عبارتی روحم را قلقلک داد زوج زیبایی را میبینید که تمول و اشرافیت آنها مخصوصا با پیشخدمتی که چتری را برای سایه انداختن بر آنها در دست دارد جلب توجه میکند…اما آنها بر روی زباله های نفتی(یا هسته ای؟) در حال رقص هستند.
تلنگری که به ما هشدار میدهد که شاید بایستی بیشتر به محیط زیست خود و زندگی خود اهمیت بدهیم…و از دیدگاهی دیگر میتوان این برداشت را کرد که حتی با وجود مرگ شقایق ها و نبود زیبایی ها بازهم میتوان عاشق بود…شاید حالت محترمانه پیشخدمت که سر خود را کمی پایین آورده نشانه احترام به عشق باشد و شاید سکوت غمگینانه کارگرانی که زباله ها را جابه جا میکنند نشانه پایان دنیا…کشتی شکسته غرق شده ای در انتهای تصویر میتواند نشاندهنده ی ناتوان بودن ثروت در برابر این مشکل بشری باشد.
طنز تلخی دارد این تصویر…
راستی آخرین دونفره ی زندگیتان کی بود؟