مطلب امروز شامل 3 بخش است:ابتدا معرفی اجمالی هنرمند  سپس به دو بخش دیگر که بررسی تابلوها از منظر نمادشناسی و تحلیل میباشد میرسیم.

کولویتس در سال 1867 در پروس شرقی(آلمان) به دنیا آمد.او با دکتری که در یکی از محله های فقیر نشین برلین کار میکرد ازدواج کرد.تابلوهای این هنرمند بیشتر مفهوم سیاه و غمناکی دارند.علت این موضوع را میتوان در دوره ای که زندگی  میکرد فهمید.دو جنگ جهانی و ظهور دولتهای فاشیستی بسیار و فقر و قحطی عمومی از مشخصات این دوران است.تعدادی از نقاشی های او با مضمون دکتر و مطب و مریض های فقیر است که با توجه به شوهرش قابل درک است.در جنگ جهانی اول پسرش در ارتش کشته شد پس تایلوی «کودکی مرده در آغوش مادر» هم قابل درک است.نکته جالب دیگر این است که او در سال 1920 میلادی به همراه انیشتین و هنری باربیوس و تعدادی از افراد سرشناس دیگر عضو گروه»International workers Aid» یا «AID» شد و برای این گروه پوسترهای بی نظیری از جمله «روسیه کمک کن!» و «وین مرد…کودکانش را نجات دهید» را طراحی کرد.سبک نقاشی او اکسپرسیونیستبه حساب میاید.در ضمن او طرفدار عقاید سوسیالیستی  و چپ گرایانه بود و این موضوع در اثار او مشهود است.

اکنون به بخش مورد علاقه دوستان میرسیم:

قیام دهقانانKäthe Kollwitz. Aufruhr (Uprising), 1899. Library of Congress, Prints and Photographs Division, Washington, D.C.

این نقاشی جزو اولین کارهای او است که با موفقیت خوبی روبرو شد.پس زمینه ی اجتماعی این اثر کاملا مشخص است.به طور کلی نشان دهنده تمایل افراد ستمدیده به آزادی میباشد و نمادی از درد و رنجی که مردم فقیر میکشند.صدایی که از این تصویر به گوش میرسد صدای خشک و بی روح داس هایی است که به شدت بر روی زمین فرود میاید و کارگرانی که در میان آنها تک و توک کسی نایی برای فریاد زدن میابد که در میان وزش باد گم میشود.

این دوره ای است که در آن وایمار حاکم آلمان بود و زمینه های ظهور فاشیسم به چشم میخورد.تیزی و برندگی داس ها که درجاهایی به کمک خطای چشم شبیه به ابزارهایی جنگی در زمان مردم غیر متمدن  میشود و کوههای خشن در پس زمینه میتواند نمادی از پسرفت و دور شدن از تمدن باشد.این برداشت به وسیله حضور شبحی در میان ابرها که گویی با صدایی مهیب این مردمان خاموش را به سوی تباهی فرامیخواند تقویت میشود.گفتم تباهی چون پس از آن اروپا و جهان تا چند دهه به کام خون و مرگ فرو رفت وشاید اگر هنرمند عمق فاجعه رادرک میکرد تصویری بیرحمانه تر میکشید.

بعضی از مفسرین عقیده دارند که این وضعیت ترسیم کارگران تاثیر گرفته از اثار رامبراند و دامیر Daumierمیباشد.ضمنا بد نیست اشاره کنیم به پرچم سیاهی که در دستان یکی از کارگران است و به ایجاد شبح کمک کرده و تلفیق بسیار جالبی است.

به طور کلی از اثار این بانوی هنرمند صدای جیغ یا سکوتی آزاردهنده و وهمناک به گوش میرسد و انسانی ترین صدایی که شاید بتوان از آن شنید صدای گریستن کودکان است مانند زیر که برای تکه نانی گریه میکند.

در تصویر زیر یک پرتره از خودش و تابلوی «مرگ کودکان را شکار میکند» را میبینید

در سایت زیر میتوانید تعدادی از کارهای این هنرمند را ببینید.

http://www.a-r-t.com/kollwitz/images/

منابع:

http://thecicadacollective.wordpress.com/2009/01/14/kathe-kollwitz-artist-and-activist/artwork_images_421_70420_kathe-kollwitz1/

http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/ARTkollwitz.htm

http://www.takver.com/art/art200701.htm

http://www.bethel.edu/~letnie/KollwitzNeverAgain.html

http://custombyamy.wordpress.com/2009/02/25/muse-of-the-week-kathe-kollwitz/