هنگامی که صحبت از تابلوی شام آخر میشود مسلما همه به یاد شاهکار داوینچی میافتند..تابلویی که رازهای زیادی در دل خود جای داده است..اما تا به حال شده از خودتان بپرسید اگر کس دیگری این تابلو را میکشید چه میشد؟و یا اگر شما یک هنرمند بودید بعد از دیدن تابلوی زیر چه فکری میکردید و دوست داشتید آن را به چه شکلی تغییر دهید؟

lastsupper_leonardoتینترتو هنرمندی بود که سعی کرد این ایده را به دلخواه خود ترسیم کند..اگر اشتباه نکنم 6 ترسیم از شام آخر اثر تینترنتو وجود دار که در پایین من کمیابترین اثر را میاورم و البته عکسی با کیفیت بهتر یافت نشد!

او هنگامی که به تصویر نگاه میکرد با خودش گفت:

چرا باید حواریون در کنار هم و در پشت یک میز تخت و نزدیک به هم باشند؟یک پاسخ این بود که جز این راه دیگری نبود که بتوان همه 12 نفر را درحالی نشان داد که صورت آنها هم معلوم باشد.سپس به میز بلند نگاه کرد..اما به نظرش بی معنی بود و برای نمایشنامه مناسب نبود.او تصمیم گرفت که حواریون را دور هم قرار دهد و این میز احمقانه را تصحیح کند! همچنین او دقیقا لحظه ای را برای تابلوی خویش انتخاب کرد که مسیح در حال گفتن این جمله بود که یکی از حواریون به او خیانت میکند.و باید تابلویی بسازد که همه با تمام بدن خود صحبت کنند…طوری که واکنش افراد به این جمله کاملا مشخص و نمایان باشد…یک تابلوی کاملا دراماتیک!

رنگهای تابلو به نظر او خوب بود اما با موضوع داستان متناسب نبود…از نظر او باید نورپردازی بیشتری صورت میگرفت..همانطور که در تئاتر این اتفاق میافتد.مثلا تصمیم گرفت که یهودا را در تاریکی قرار دهد و این به نظرش روش هوشمندانه ای برای نشان دادن این بود که سوژه مورد نظر همین است.

دیگر اینکه به نظرش امد که بهتر است لباسهایی ساه تر و عوامانه تر به تن آنها بکند..مگر حواریون از مردم عادی نبودند؟پس چه بهتر که غذای ساده و لباس ساده و رفتاری عوامانه داشته باشند.

پس در نهایت تابلویی که برای کلیسای سان تراواسوی ونیز ترسیم کرد به شکل زیر از آب در آمد:

tintoretto-last-supper2شما با دیدن این تصویر چه احساسی دارید؟یک تصویر زنده با جزییات جالبتر و حتی با رساندن مفهوم بهتر یا یک نقاشی با جزییات مبتذل و کپی ناشیانه از یک اثر جالب؟