هزاران سال پیش در ناکجاآبادی از فلات ایران ستاره ای از آسمان فرود آمد که نامش میترا بود.او فرزند خورشید بود و از مادری باکره و در تاریخ 25 دسامبر متولد شده بود. ماموریت او از طرف اهورا نجات و رستگاری بشر بود.

مدتها پس از او در گوشه ای دیگر ، در سواحل نیل خدایی دیگر ظهور کرد.نام او هوروس بود و با قرص خورشیدی که بر بالای سر داشت پیوند خود را با پدر آسمانی نشان می داد. او نیز در 25 دسامبر و از مادری باکره متولد شد.

خدای مصریان

پس از آن خدایانی دیگر در چهارگوشه جهان پدیدار شدند. مثل کریشنا در هند و دیونیزوس و آتیس در یونان و اروپا. همه ی آنها از مادرانی باکره و در 25 دسامبر متولد شدند.

درباره دیونیوزوس  قبلا در اینجا صحبت کرده بودیم.او در نهایت حدود 700 سال قبل از میلاد مسیح  همانند تصویر زیر به صلیب کشیده شد …!

به صلیب کشیدن دیونیزوس

پس از آن تاریخ به صورتی مستندتر نوشته شد. به عنوان مثال در اساطیر یونان و روم داریم:

<< از درون خلا نخستین سه موجود فناناپذیر پدیدار شدند که یکی از آنها گایا یا مادر زمین بود… او بدون اینکه شریک یا همسری داشته باشد اورانوس یا پدر آسمان را زایید >>

پس از آن همانطور که بهتر از من می دانید عیسی هم از مادری باکره و در 25 دسامبر به دنیا آمد. خوب فکر می کنم شما هم مثل من هم عقیده شدید که بایستی در روز 25 دسامبر اتفاقی خاص افتاده باشد که چنین خاصیت «خدا زایی» دارد. پس بد نیست ابتدا به اشاره بوتیچلی در تابلوی  مدونا و کودک بنگریم:

Alessandro_Botticelli_Madonna_ del_Libro

به ستاره هایی که بر روی شنل مریم بر روی بازوی چپ او وجود دارد دقت کنید. گویی چندین ستاره به سوی خورشید روان هستند. به جز آن هاله نور در میان اکثر تصاویر یادآور نور خورشید است. از این اشاره ها در نقاشی ها زیاد دیده می شود. اگر بدانیم در 25 دسامبر هر سال چه اتفاقی در طبیعت می افتد شاید معما حل شود. به کمک فیلمی که یکی از دوستان در بخش کامنت ها گذاشته بودند عکس زیر را تهیه کردم.

در تصویر بالا ستاره شرقی یا شعرای یمانی که با نام سیریوس مشخص شده است را می بینید. در 25 دسامبر هر  سال ستارگان سیریوس و 3 شاهزاده و خورشید به صورت بالا در آسمان ظاهر می شوند. گویی سه شاهزاده به ملاقات فرزند خورشید می آیند. در اینجا ترجیح می دهم خواننده با قدرت تخیل خود باقی داستان را حدس بزند. داستان سه پادشاه شرقی که به ملاقات عیسی می روند را همه شنیده ایم. هم در مطلب دوم از سری مطالب ستاره شناسی و هنرو در پستهای قدیمی تر مفصل در این مورد صحبت کرده ایم.

افاضات اضافی :

قبلا هم شاید گفته بودم، همیشه  تضادی که بین اسطوره های اسلامی و ادیان دیگر وجود داشته  برایم قابل درک نبوده است. یکی دیگر از این تضادها این است که در مسیحیت 3 شاهزاده یا شاه به ملاقات مسیح می آیند اما در اسلام پیامبر آنها به سه شاهزاده یا شاه آن دوران نامه مینویسد. یعنی برعکس اسطوره های مسیحی.

شاید یکی از علت های آن این است که پیامبر مسلمانان در ایتدای تابستان به دنیا آمده و پیامبر مسیحان در ابتدای زمستان…

برای کنترل تاریخ تولد هجری و میلادی به اینجا بروید.