در این وبلاگ بارها تصاویری از نقاشی های مذهبی مسیحی را بررسی کردیم. اینبار به بررسی یک نقاشی اسلامی که البته تعداد آنها نادر هم هستند می پردازیم. تصویر زیر از کتاب جامع التواریخ می باشد.

لحظه ی تولد پیامبر مسلمانان

طبق کمکی که از این وبلاگ گرفتم  دو زنی  که در نزدیک بستر هستند آسیه و مریم هستند. این تصویر هم همانند تصویری که در یکی از یادداشت های قبلی درباره تولد عیسی اثر بوتیچلی بود کمی با متون دینی متفاوت است.

متاسفانه تصویر چندان واضح و بزرگ نیست تا بتوان با دقت بیتشری نظر داد. در تصویر زیر می بینید که این زن به آمنه شیر می خوراند و به نظر می آید که تصویری از کبوتری که در وبلاگی که در بالا هم اشاره کردم وجود دارد. در این صورت می توان گفت که روح القدس در دین مسیحی اینبار با مقامی پایین تر در اینجا تجلی یافته.

از طرفی در سمت چپ سه زن را می بینیم. من نمی دانم در متون اسلامی این سه زن چه نقشی دارند و از دوستان تقاضا می کنم که اگر اطلاعی دارند من را هم در جریان بگذارند اما این سه زن اشاره آشکاری دارند به سه مغ یا شاهزاده ی شرقی که بعد از تولد عیسی به ملاقات او آمدند. همانطور که می دانید در دین مسیح مخصوصا در ابتدا خصوصیات کلیسا به شدت ضد زن بودند اما در اسلام به هر ترتیب این ضد زن بودن کمی تعدیل شد . حضور سه زن به جای سه مرد مغ در این تصویر تبلوری از این تغییر است.

فرشته ها هنوز هم حضور دارند . اما تعداد آنها کمتر شده است. این شاید به علت این باشد که با گذر زمان مردم کمتر به موجودات ماورای طبیعت اعتقاد پیدا می کنند.

اگر به تصاویر تولد عیسی مسیح و به خصوص تابلوی بوتیچلی نگاه کنید علاوه بر اینکه متوجه تفاوت تعداد فرشتگان می شوید خواهید دید که در اینگونه تصاویر همواره یک پیرمرد حضور دارد. این پیرمرد برای عیسی همان یوسف است که در اینجا به صورت عبدالمطلب پدربزرگ پیامبر در می آید. شایان ذکر است که پیرمرد به عنوان نمادی از زمان است و حضور او در چنین تابلوهایی تلنگری است بر ما به نشانه اینکه زمان می گذرد.

عبدالمطلب

حتما شما هم می دانید که در عربستان معماری به صورتی که در تصویر می بینید وجود نداشته است. وجود چنین هلال های ایرانی در تصویر نشانه چیست؟ اینکه ایرانیان به گسترش اسلام کمک کرده اند؟ من در این یادداشت قصد تحلیل نقاشی را ندارم و فقط قصدم نشان دادن فرآیند تغییر نمادها در طول زمان است. تحلیل بیشتر به عهده خود شماست.

و نکات قابل توجه دیگر این است که چرا حیوانات در این تصویر نیستند؟ در تصاویر مسیحی تعدادی از حیوانات همیشه حضور داشتند اما دراینجا چیزی نمیبینیم. البته اگر فرض کنیم که کبوتر در این تصویر نیست. همچنین پیرزن گوژپشت چه نقشی دارد؟ پیرزن ها  معمولا در حکایات اسلامی نقش افرادی را دارند که با وجود ضعیف بودن به خواسته شان میرسند.