تابلوی زیبای زیر اثری از ال گرکو El Greco هنرمندی اسپانیایی است که در قرن 17 میزیست. همانطور که میبینید این تابلو سرشار از نمادها …پویایی و حرکت در تابلو میباشد و گویی شما نوای موسیقی را از میان تابلو میشنوید.

el-greco-burialموضوع این تابلو همانطور که گفته شد مربوط به خاکسپاری کنت ارگاز میباشد که فردی بود که برای بازسازی یکی از کلیساها در زمانی که هنوز مسیحیت به قدرت نرسیده بود هزینه کرد  ونیز اموال خود را پس از مرگ برای کلیسا به ارث گذاشت و خودش را درآن کلیسا به خاک سپردند…و همچنین افسانه ای وجود دارد که میگوید در هنگام خاکسپاری او 2 فرشته از بهشت نازل شدند و بدن او را در قبر قرار دادند.

به طور کلی این تابلو به دو بخش تقسیم میشود..بخش روحانی در بالا و بخش مادی در پایین که توسط خط افقی که توسط سرها بوجود آمده از هم جدا شده اند.این دو بخش توسط نگاههایی توسط تعدادی از افراد به هم وصل میشوند…ابتدا به معرفی شخصیت های تابلو میپردازیم.

در بالای تصویر شما مسیح و مادر او را میبینید در حالی که مریم مقدس لباسی قرمز رنگ دارد و یحیی تعمید دهنده را میبینید که در حال صحبت با مسیح است.در پایین افراد زیادی میبینید که سر شناسان زمان زندگی نقاش درتولدو  به حساب میامدند.فرد دیگر سنت پیتر  با ردای زرد رنگ است که در کنار مریم مقدس حضور دارد و کلید بهشت در دستان اوست.

شخصیت های مهم دیگری وجود دارند که به شرح زیر میبینیم:

سنت استفان کسی است که از دید بیننده در سمت جسد قرار دارد و پاهای او را در دست گرفته.او اولین شهید مسیحیت به حساب میاید و توسط عده ای  سنگسار شد.همانطور که در تصویر زیر میبینید بر روی لباس زیبای او تصاویری از چگونگی به قتل رسیدنش وجود دارد.

greco-stephenهمچنین فرد دیگری که انتهای دیگر جسد را گرفته سنت آگوستین میباشد که با تاج اسقفی خود شناخته میشود.قبلا بارها سنت آگوستین را با همین شمایل در نقاشیهای دیگری که در این وبلاگ بحث کردیم دیده ایم.

کشیشی که در پایین و راست تصویر میبینید نامش اندرس ناتر و سفارش دهنده این نقاشی است که در کلیسای بخش سنتومه جایی که همین نقاشی در آن رسم شده مسوولیت دارد.تصویر او را میبینید که صلیبی در دست دارد . شال زیبایی بر دوش:

greco-burial-portraits

نکته جالب دیگر در این تصویر این است که ال گرکو تصویری از خودش نیز کشیده است که در عکس زیر آن را برایتان آورده ام.

greco-selfهمچنین تصویر کودکی که به شما نگاه میکند و زانو زده است همان فرزند نقاش است که در شهر تولدو به دنیا آمد و البته مادر او ناشناس میباشد!

در خاتمه به نکات و ویژگی های باقیمانده از تابلو اشاره میکنم:

فرشته ای که در نزدیکی مریم مقدس و در پایین او میبینید  کسی است که روح کنت ارگاز را به آسمانها حمل کرده و در حال تحویل آن به مریم مقدس است.و مریم نیز گویی دست خود را دراز کرده و میخواهد که آن را تحویل بگیرد.دیگری صلیبی است که در سمت راست تصویر میبینید و آن نماد حشر مسیح و سعادت کنت فقید است.بعضی از چهره های تابلو حسودانه به کنت نگاه میکنند و بعضی با ستایش…چهره های دیگری نیز هستند که  که به عالم روحانی بالا نگاه میکنند و این نگاهها نشان دهنده ارتباط بین این دو عالم میباشد.سنت جان یا یحیی تعمید دهنده به همراه مریم و مسیح تشکیل مثلث کوچکی میدهند که توجه را به خود جلب میکنند و همچنین شما این احساس را دارید که گویی تابلو در حال حرکت از سمت پایین به سمت بالا میباشد و موج نور از بالا به سمت پایین و نوای موسیقی از مرکز تابلو جایی که فرشته حمل کننده روح پیچ و تاب میخورد را میشنوید.