در جریان گشت و گذار اینترنتی به طور اتفاقی به مطلب جالبی رسیدم که یقین دارم شما هم آن را دوست خواهید داشت. بنابراین فقط به نقل آن می پردازم بدون هیچ کم و کاست و تفسیری. در تصاویر مینیاتور زیر که از این وبلاگ پیدا کرده ام، بازیگران اصلی جنگ جهانی دوم به جای بازیگران شاهنامه ترسیم شده اند. به این صورت که نیروهای متفقین یعنی آمریکا، انگلیس و شوری سابق در نقش خوبان و هیتلر، موسولینی و امپراتور ژاپن در نقش بدها ترسیم شده اند. این تصاویر که تحت عنوان «پروپاگاندا» آورده شده است بسیار جالب است.

 موسولینی، روزولت و چرچیل در

فکر میکنم کاملا مشخص است که شخصیت های تابلوی بالا چه کسانی هستند .

هیتلر

در بالا هیتلر در نقش ضحاک و مارهایی که بر دوش او روییده اند موسولینی و نخست وزیر ژاپن می باشند. گوبلز در نقش شیطان میمون نما و افسری که سجده کرده است یکی از افسران ژاپنی است.

 صحنه ی به قتل رسیدن مزدک که در شاهنامه تصویر شده است در اینجا برای به قتل رساندن سوسیالیست ها و دموکرات ها

کاوه ی آهنگر در نقش دادخواهی و انتقام گرفتن از هیتلر!

به بند کشیدن هیتلر در البرز!

کابوس دیدن هیتلر از برای استالین، چرچیل و روزولت که به خونخواهی ظهور خواهند کرد

Poemas del río Wang: Book of kings.