تابلویی که در زیر می بینید اثر جیوتو Giotto نقاش و معمار ایتالیایی است. داستان تابلو از این قرار است که هنگامی که یهودا سربازان را برای دستگیری عیسی به محل آورد، سربازان از او پرسیدند عیسی کیست و او با بوسه ای بر گونه عیسی او را معرفی کرد…

Giotto, The Betrayal of Christ

به طور کلی تابلو حالتی پیچیده و گیج کننده دارد اما کانون تابلو مربوط به دو شخصیت اصلی آن یعنی یهودا و عیسی است. با این وجود عناصر گیج کننده ای نیز توجه بیننده را به خود جلب می کند مثل مردی که با هاله نور از سمت چپ تابلو با دشنه ای بر دست و حالتی تهاجمی به جلو می آید و در کنار او فردی دیگر با شنل طوسی رنگ و حالتی مسخ شده در حالی که پشت به ما قرار دارد فردی دیگر را که خارج از تابلو قرار دارد را نگه داشته است.در میان تابلو به جز گروه سربازان ، افرادی با لباس های رنگی می بینیدکه از میان آنها به نظر می رسد لباس زردها جزو خائنین باشند.اما مرد دشنه به دست کیست؟ آیا همان پتروس است؟ پس چرا هاله به سر دارد؟ هدفش چیست؟

بد نیست با دقت بیشتری به کانون بنگریم :

جزییات تابلو خیانت یهودا

چشمان هر دو نشان می دهد که چه اتفاقی در حال وقوع است. تفاوت بین یک خدا-انسان با یک فرد عادی با هاله ای از نور مشخص می شود و حالتی جدال عوامانه در صورت های آنها وجود دارد. دایره ای که حالت بدن و صورتهای آنها مشاهده می شود  یک کانون دارد و آن حد فاصل لبهای دو فرد است.اما حالت بدن آنها طوری است که گویا به یهودا اجازه وارد شدن به دایره را نمی دهد( حتی با وجود اینکه بیشتر ساختار دایره را او به وجود آورده است). این مطلب از دو جهت قابل تامل است . یکی اینکه عقیده نقاش را بیان می کند که نشان دهنده جدایی کامل این دو شخصیت است و دیگری نشان دهنده وجود یک خیانت دو طرفه است ! به این معنی که  درست است که یهودا به عیسی خیانت کرده اما اگر از جایگاه یهودا به قضیه بنگریم می بینیم که او هم مورد خیانت قرار گرفته، دایره به عنوان نمادی از همکاری بین افراد بوده است که یهودا نقش بیشتری در ساختن او داشته است. نمادی از همکاری افراد که منجر به تشکیل مسیحیت شده ولی از آن بهره ای نبرده است.شاید یهودا فکر می کرده است که بایستی ثروت و قدرت بیشتری به او می رسیده اما به او اعطا نشده است.( بدون شک اگر نتوانستم ان بخش از قضیه را به خوبی برسانم مشکل از قلم بنده است)

اما در مورد بوسه ! بوسه در حالت کلی نمادی است برای وارد شدن به دایره عشق و احساسات یک فرد. اما این بوسه حالتی توهین آمیز دارد. به هر حال داستان این بوسه ها جالب تر ازاین حرفهاست! خیانتکاران بزرگ تاریخ همواره با بوسه ای بر قربانی خود کار را به اتمام رسانده اند.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

<<برخي از معبران نوشته اند بوسه خيانت است و سو نيت و بد دلي چه بوسه بدهيم و چه بگيريم. اگر ما ديگران را ببوسيم ما عامل خيانت خواهيم بود اگر ديگري ما را ببوسد نسبت به ما خيانت مي شود. در بيداري و زندگي روزانه ما بوسه وسيله ابراز عشق و محبت است. وقتي کسي را مي بوسيم مي خواهيم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهيم و ثابت کنيم. در خواب نيز از اين حد فراتر نمي رويم.>>

نمونه های بوسه خیانت در طول تاریخ فراوان  است و نقاش به خوبی روی این موضوع تاکید کرده است.چه در افسانه های قدیمی مثل زمانی که هادس با بوسیدن دختر زئوس او را می رباید و به سرزمین تاریکی ها می برد و چه زمانی که بانوی زیباروی جزایر مدیترانه یاران اودیسه را با بوسه ای به خوک تبدیل می کند و چه حتی در رمان های هری پاتر که «مرگ خوارها» بوسه مرگ را بر لبان قربانی می زنند!!!

بوسه نیز همانند بدن برهنه زنان در هنر و یا حتی تاریخ مفهومی چندگانه دارد ، گاهی به معنای شهوت و گاهی به معنای خیانت و گاهی به معنای عشق است و به قول بالزاک :<<هنگامی که یک مرد لبان زنی را می بوسد قلب او را برای همیشه تسخیر کرده است >>

پ.ن: بسیار جالب خواهد شد که دوستان نمونه هایی از بوسه های خیانت در تاریخ را در اینجا جهت ثبت در تاریخ بنویسند!