مارک تانسی (Mark Tansey) هنرمند آمریکایی ، در سال 1949 در کالیفرنیا متولد شد و جزو نقاشان پست مدرن به حساب می آید.

تانسی یکی از نقاشان مورد علاقه ی من است  و کارهای او جای بحث و بررسی بسیار دارد. علت این امر به سبک کاری او بر می گردد. نقاشی های او علاوه بر اینکه برای چشم افرادی که مطالعات هنری ندارند ملموس و دلنشین است بر اساس ایده هایی خاص و نمادین طراحی شده است.

او در واقع یک هنرمند معرفت شناس (Epistemology)به حساب می آید و اگر به پیوندی که به آن لینک داده ام بروید می بینید که او در رده افرادی چون پورسینا و سقراط قرار می گیرد.

تصویر زیر را ابتدا بدون هیچ پیش زمینه ای ببینید. اولین چیزی که توجه شما به آن جلب می شود چشمان تهی مردی است که در مرکز تابلو ایستاده است و به شما خیره می نگرد. در چشمان او روح خود را بجویید.

Mont Saint Victorie

تصویر بالا در واقع پاسخی به دو تابلوی سزان می باشد. بهتر است یکی از این دو تابلو را با هم ببنیم و سپس به بررسی تابلو بپردازیم. تابلوی اول، تابلویی است با همین عنوان یعنی Mont Saint Victorie که در زیر می بینید :

cezanne.st-victoire-1886

تابلوی دومی که از آن تاثیر پذیرفته تابلوی Batters  یا حمام کنندگان؟! می باشد.  عنوان دو تابلوی بالا مربوط به کوهی است در فرانسه که بر روی آن صلیبی عظیم  قرار دارد و مکانی مقدس برای مسیحیان به حساب می آید. همانطور که در تابلوهای سزان می بینید رنگهایی شاد با انسانهایی بی خیال و آسوده داریم اما فضای نقاشی تانسی  سنگین ، وهمناک و غم انگیز است.

در واقع این افراد زندانی هایی هستند که نگهبان آنها در سمت چپ تصویر از دید بیننده نشسته است. تانسی با نشان دادن این وضعیت می خواسته واقعیت را به رخ ما بکشد و ما را هشیار کند . هرچند خیلی از منتقدان او را نقاشی رئالیست می شمارند اما خودش این موضوع را قبول ندارد.

اگر دقت کنید تصویر چند نفر از افراد با انعکاس خود در آب متفاوت است. یکی همان فردی که به بیینده زل زده است. در انعکاس گویی به سمت دیگر رو برگردانده است. اگر فرض کنیم که انعکاس افراد در اب نمادی از روح آنها باشد، می توان اینطور برداشت کرد که فرد از نظر روانی نمی خواسته با بیینده روبرو شود و فرد دیگری که با انعکاس خود در تضاد است، همان است که تمام قد رو به کوه ایستاده است اما کماکان سایه او خمیده است. این نشان دهنده این است که شاید او احساس می کند که باید به کوه و به صلیبی که در آن است اقتدا کند اما از نظر روحی هنوز زبون و ناپخته است. فردی که کنار افسر ایستاده گویی به او اشاره می کند و از قامت ایستاده او هراس دارد . اما نگهبان شاید از روح خسته ی او باخبر است که با خیالی آسوده به او می نگرد.

به طور کلی انعکاس و حالتی از سراب را ساختن یکی از ویژگی های نقاشی های تانسی است.

Forward Retreat

انعکاس ها معمولا مفهومی عارفانه دارند . شاید در اینجا پورسینا کوتاه و جامع گفته باشد و نیازی به روده درازی من نباشد:

دنیا چو حبابی است ولیکن چه حباب ؟

نی بر سر آب بلکه بر روی سراب

آن هم چو سرابی که ببینند به خواب

و آن خواب چه خواب؟ خواب بد مست خراب

رنگهای  خاصی که در تابلوهای او استفاده شده من را به یاد فیلم های آخر الزمانی می اندازد و صدای سکوتی بم !! می شنوم در حالیکه در آثار سزان صدای آب و زندگی شنیده می شود.

و اما مطلب آخر … مارک تانسی چگونه ایده می گیرد؟ او برای خودش دستگاهی اختراع کرده است که همانند یک چرخ شامل سه ردیف کلمات مرموز که فقط خودش از آن سر در می آورد و ایده های جدید را از چرخش همین چرخ  می گیرد.

tanseyandtable

اگر می خواهید متن کلمات را ببینید به این پیوند سر بزنید و اگر چیزی فهمیدید به ماهم بگویید.

پ.ن: بد نیست بدانید که  نقاشی  اول 3 میلیارد تومان قیمت گذاری شده/