The Conspiracy of Claudius (or Julius) Civilis

1661. Oil on canvas. Nationalmuseum, Stockholm, Sweden

نام کامل این تابلو «توطئه باتاوایی ها» میباشد.رامبراند در زمان رسم این تابلو 55 سال داشت اما در هلند که کشور خودش بود چندان محبوب و پرطرفدار نبود اما در خارج از مرزهای هلند طرفداران زیادی داشت .در آن زمان بنا به دلایلی شهردار آمستردام برای دیوارهای شهرداری ناچارا سفارشی به رامبرانت داد که موضوع آن اجداد هلندی (باتاوایی ها) بودند.رامبراند که با شیوه جدیدی که از آثار قبلی خود نیز متمایز بود نقاشی میکرد بامخالفان زیادی روبرو بود اما به روش خود ایمان داشت.او در نقاشی های خود از ضربه های سریع قلم مو استفاده میکرد و نیز با کاردک بر روی تابلو رنگ میمالید که شیوه ای بود که حتی قرنها بعد از او نیز استقبال نشد.

او باتاوایی ها را به صورت قبایلی وحشی و در پی قدرت نشان داده است.در این تابلو سیویلیوس که از یک چشم نابینا بوده است را نشان داده که مردم باتاوایی را به ضیافت  شام فراخوانده و از آنها برای مقابله با رومیان اشغالگر سوگند میخواهد.چندین نفر به نشانه حمایت از او شمشیرهای خود را روی شمشیر او قرار داده اند و نوری که از این صحنه ساطع میشود نشان دهنده تاکید نقاش بر این لحظه میباشد.

پیرمردی جادوگر در تابلو میبینید که محاسن بلند و سپیدی دارد و انگشت دست راست خود را برای تبرک بر روی شمشیر قرار داده است.

این اثر به هیچ وجه مورد استقبال شهرداری قرار نگرفت و او را برای بازسازی اثر فراخواندند و به او گفتند:در توانایی شما برای پرداخت عاقلانه به موضوعات شکی نیست ولی سوال این است که چرا باتاوایی ها را اینچنین متوحش کشیده اید؟

رامبراند پاسخ داد:باتاوایی ها قبل از قبایل ژرمن شکل گرفتند ولی به نظر من در این اثر نشانی از توحش وجود ندارد!!!

به هرحال از او خواسته شد تا سردار را نیمرخ بکشد تا کوری او معلوم نشود اما رامبراند با صرف نظر کردن از دستمزد از این درخواست خودداری کرد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد نورپردازی خاص این تابلو است..احتمالا همه شما در نگاه اول به این نتیجه رسیدید که این باید یک محفل مخفیانه باشد…اما چطور؟این به لطف نورپردازی سهل و ممتنع نقاش به وجود میاید.

همچنین بد نیست بدانیم کلادیوس سیویلیوس توسط نرون امپراطور رومی محکوم شده بود و درتبعید به سر میبرد ودر نهایت موفق به فرار شده بود.و گفته میشود او برای فریب دادن و فرار کردن یک چشم خود را به عمد از بین برد.

این تابلو بزرگترین کار رامبراند محسوب میشود که ابعادی در حدود 5 متر در 5 متر داشت اما بعد از اینکه دستمزد خود را نگرفت آن را به یک چهارم ابعاد اولیه کاهش داد و فروخت.همچنین گفته میشود نماد شمشیر -سوگند یعنی سوگندی که شمشیرهای خود را بر روی هم قرار میدهند از ابداعات رامبراند و در همین تابلو بوجود آمده که البته از صحت این موضوع مطمئن نیستم.

منابع:

http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/7560813

http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/135271

http://www.abcgallery.com/R/rembrandt/rembrandt53.html

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Conspiracy_of_Claudius_Civilis

http://www.rembrandtpainting.net/about_rembandt%27s_art.htm

http://www.serve.com/Lucius/Rembrandt.index.html