تابلوی امروز اثر هنرمند آلمانی آلبرشت آلدوفر است. ابتدا تابلو را با هم ببنیم و سپس به بررسی آن بپردازیم.

 

Agony - Albrecht Altdorfer

 

C.1515 …Oil on wood…Augustiner Chorherrenstift, St. Florian bei

نام دیگر این تابلو » عبادت در باغ » است. قبلا اگر خاطرتان باشد تابلوی جنگ بین اسکندر و داریوش را در این یادداشت با هم بررسی کردیم.

موضوع کلی نقاشی مربوط به لحظاتی است که در میان آخرین شام مسیح با حواریون و» دستگیری او و به صلیب کشیدن مسیح به باور مسیحیان» رخ داده است.

طبق روایت انجیل عیسی به همراه سنت جان و سنت جیمز برای عبادت به باغ رفته بود و در همانجا بود که بنابرخیانت یهودا توسط سربازان رومی دستگیر شد. فرشته ای که در تصویر می بینید برای تسلی ددن عیسی ازآسمان نازل شده است. او در دست خود جامی دارد که به جام گناه معروف است. هنگامی که یاران مسیح به خواب رفته بودند او شروع به عبادت می کند و برای مردم خود طلب مغرفت می کند. در این هنگام این فرشته بر او نازل می شود و به او می گوید این جام گناه است . تو باید بار گناه مردم را به دوش بکشی و عذاب آن را به جان بخری و این همان عذابی است که او روز بعد بر روی صلیب تحمل می کند. باقی داستان را شما بهتر از من می دانید.

شاملو در شعر خود گفته است :

<< مگر  پدرم به باغ جتسمانی رفته بود که نقش من میراث فریبکار اوست >>

اما نکته جالبی که به نظر خودم رسیده است این است که چرا باید بار گناه در ظرفی جام شکل و به شکل خون باشد؟ این خون و این جام هر چند که از عقاید نقاشی سرشته نمی گیرد و مربوط به کتاب مقدس است اما در خود نشانه های جالبی دارد. من را به یاد ضدیت کلیسا با زنها می اندازد چون جام نمادی است زنانه و خون درون آن امتداد نسل های فرد را نشان می دهد. شاید به نظرتان کمی عجیب باشد اینچنین تحلیل کردن ولی چنین نمادی در کتاب مقدس به معنی این است که مسیح شاید می خواسته ازدواجی انجام دهد و  نسلی داشته باشد اما از طرف خدا این کار او ممنوع بوده و مانند هر پیامبر دیگری که بایستی عذاب های سخت را در برابر لغزش های کوچک تحمل کند ، او نیز بایستی رنج و عذاب تحمل کند.

دوستانی که علاقمند هستند تا این موضوع را از متون کتاب مقدس دنبال کنند به این پیوند بروند  . و دوستانی که می خواهند در قرآن مطلب را دنبال کنند باید این پیوندرا بخوانند.

اما درباره دیگر نکات تصویر :

درباره فردی که پشت به ما ایستاده است چیزی نمی دانم !!

اما فضای تصویر و رنگهای آن ما را به این سمت می کشاند که  گویی لحظه سرنوشت سازی در انتظار است. ضعیف نشان دادن مسیح و بیخیال بودن افرادی که در تصویر وجود دارند و دهکده ای که در خواب است به ما می گوید که مسیح باید قربانی این جماعت  ناشکر بشود. در آن سو فرستاده ی خداوند مه به نظر می آید از فرشتگان رده پایین است و نیز رنگهای قرمز آسمان که آن هم در حال فروکش کردن است  دو معنی دارد، یکی اینکه انتظار رحمی از عالم بالا نداشته باشد و عذابی دردناک در پیش است و دیگر اینکه فرصت تصمیم گیری کوتاه است.

تصویر امروزین باغ جتسمانی را در زیر ببینید.

 

باغ جتسیمانی