قسمت دوم این مجموعه هم آماده شد. صداگذاری البته بهتر شده ولی بی نقص نشده است. در قسمت بعدی مشکل آن به طور کامل حل خواهد شد.  هدف این است که در قسمتهای اول به مهمتریتن آثار هنری بپردازیم، آثاری که دانستن آنها جزو اطلاعات عمومی مردم کشورهای توسعه یافته به حساب می آید.

امکان گفتن تمام رمز و رازهای تابلو در یک فیلم کوتاه چند دقیقه ای نیست. شاید در آینده امکانی فراهم بشود که بتوانیم برای هر اثر مستندی یک ساعته بسازیم. البته مستندی واقعی با گروهی حرفه ای! مهم این است که این کار گسترش یابد. ما شروع می کنیم . شاید بقیه هم گسترش دادند.

کماکان ما را  از نظرات خود محروم نکنید و بگذارید ما هم بدانیم که آیا در مسیر درست قدم می گذاریم یا نه… با تشکر

 

عکس های مربوط به ویدئو در این لینک قابل دسترس است :

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=625921914141123&id=148034268596559

 

Advertisements