اگر شما به موزه لوور فرانسه که مهمترین موزه هنر دنیا محسوب می شود بروید حتما یک مجموعه بی نظیر از مجموعه سفالینه هایی خواهید دید که مربوط به دوران یونان باستان هستند… بسیار زیبا و بی نظیر و البته جزو گنجینه هنر جهان! اما آیا سفالگری در آن دوران هم هنر به حساب می آمد؟ در واقع نه !

آنها از کوزه ها برای ذخیره کردن و ترکیب مایعات و کارهای خانه استفاده می کردند.

در سال 1917 مارسل دوشامپ  کاسه توالت پایین را خرید، برعکس کرد و روی آن نوشت  R. MUTT 1917  و آن را  " فواره " نامید !

سپس این  اثر هنری ! را به یک  مسابقه که توسط هنرمندان مستقل در نیویورک برگزار می شد فرستاد. گروه  هنرمندان مستقل ادعا کرده بود که همه آثار هنری را به نمایش در خواهد آورد، اما وقتی که اثر دوشامپ را دیدند بسیار شوکه شدند.آنها ساعت ها با هم بحث کردند تا به این نتیجه برسند که آیا این یک اثر هنری است یا نه؟ و در نهایت از نمایش آن در این نمایشگاه جلوگیری کردند.این باعث شد که در خیلی از صحبت های خصوصی هنرمندان عصبانی باشند… آنها می گفتند که اثر دوشامپ از نمایش منع شده است…خود دوشامپ ادعا می کرد که دلیل مهمی برای معرفی این اثرش داشته است…او می خواسته است که مردم اثری هنری ببینند که با دست خلق نشده است. می خواسته که مردم از اثر " تفسیر معنوی"  "Intelectual Interpretation"  داشته باشند.

منظورش این بوده است که هنر چیزی بیشتر از یک چیز زیبا است. او می خواسته است که ما را به فکر وا دارد… به فکر واداشتن…. هنری که امروزه بیشتر از هر چیزی به آن نیار داریم. هنر گفتن حرف تازه…

کوزه ساختن در دنیای باستان را به خاطر می آورید؟ 

به نظرتان این کاسه توالت هنر است؟

Advertisements