همانطور که می دانید یادداشت قبلی  هنوز ناتمام مانده است اما به دلیل اینکه نیاز به پژوهشی بیشتر دارد فعلا به بررسی تابلوهایی از داوینچی می پردازیم که به تازگی شوخی های ما درباره او جدی شده و قبرش را برای یافتن رازهای تابلوی مونالیزا نبش کرده اند!

بدون شک آثار داوینچی به قدری جالب است ونیز تحقیقات درباره این آثار به قدری زیاد است که اگر کل مطالب وبلاگ را به این موضوع اختصاص دهیم سوژه کم نخواهد آمد.
امروز تابلویی از داوینچی را مورد بحث قرار می دهیم که عنوان مشابه دو تابلوی او یعنی تابلوهای  مریم عذرا و کودک و قدیسه حنا(st.anne) است.
تابلوی اول با حضور یحیی تعمید دهنده کشیده شده و به سفارش راهبان کلیسای سرویتservitte است در حالی که تابلوی دوم بدون حضور یحیی است و احتمالا در آینده آن را مورد بررسی قرار می دهم.گویا هدف اصلی تابلو نشان دادن تقدس مریم می باشد و از طرفی باید توجه داشت که یحیی تعمید دهنده قدیس حامی فلورانس به حساب می آید و نیز حنا مادر مریم نیز در بین مردم فلورانس شخصیتی محبوب بوده است پس این نقاشی یک نقاشی ملی نیز به حساب می آمده است.
همانطور که می بینید حنا و مریم همانند دو خواهر تصویر شده اند در حالی که تفاوت سنی آن دو بسیار زیاد بوده است.


از طرفی مریم با حالتی سبک و متعادل بر روی پای مادرخود نشسته است. اصولا طریقه نشستن مریم در هر تابلویی جایگاهی نمادین دارد مثلا در همین تابلو بیشتر به جنبه انسانی و مادرانه مریم توجه شده است در حالی که در نوشت های قبلی مثلا در اینجا که اثری از ربنس است به صورت یک ملکه و در یادداشتی دیگر از همین وبلاگ در اینجا که تابلویی اثر  داوینچی است حالتی متواضعانه و البته مقتدر و در این تابلو اثر میکل آنژ او را به صورت ملکه آسمان ها و فردی مقدس تصویر کرده است.
به هرحال آنچه در این تابلو به چشم می آید این است که نشان می دهد که مریم از حنا است و مسیح تقدس خود را نه از مادرش بلکه از آسمان (اشاره دست حنا را ببینید) گرفته است.نکات دیگری که فهرست وار به آنها اشاره می کنم حالت اشاره دو انگشت کودک است که نماد مسیحیت است و نیز کامل نبودن نقاشی دستهای مریم است و نیزپاهای آنها و همچنین گویا بدن مریم و حنا با هم یکی شده اند که می تواند اشاره به یگانگی خانواده آنها داشته است. و همچنین طبق معمول یحیی تعمید دهنده همانند یک کودک تصویر شده است.

حالا به بخش جالب این تابلو می رسیم. اگر یادتان باشد قبلا درباره  اهمیت آیینه کردن در اثار داوینچی صحبت کرده بودیم که پیوند آن در اینجاست.

حالا در این تابلو محققی به نام Aislinn Simpson به کمک همین ترفند به نکاتی جالب دست پیدا کرده است.

او تصویری مشترک در این تابلو و تابلوی مونالیزا یافته است که آن را  «چهره خدا » نامیده است.

"صورت خدا " در تابلوی مریم و قدیس حنا

همچنین در پیوندی که از سایت تلگراف برای شما می گذارم مشابه همین تصویر توسط همین محقق در نقاشی مونالیزا پیدا شده است. ببینید:

چهره خدا در نقاشی مونالیزا